مجله ماه درمان

هموروئیدکتومی

هموروئیدکتومی

هموروئیدکتومی چیست؟​ بواسیر یا همورئید، تورم و واریسی شدن سیاهرگ‌های مقعد و پایین رکتوم است. بواسیر

ادامه مطلب